Saturday, 27 February 2016

Perancangan dan kepentingan (siri 5) Entri: 25
Teks: Usry Abdullah
Foto: Google image

Dari perbincangan kita dalam entri-entri yang lepas banyak menunjukkan betapa pentingnya proses membuat perancangan, terutamanya perancangan strategi untuk membuka sebuah peniagaan. Mengikut sejarah, proses membuat perancangan ini telah bermula sebelum perang dunia ke dua lagi dan ia semakin mendapat perhatianpakar-pakar pengurusan.

Aktiviti ini bermula pada tahun 1970an, di mana Ansof telah memperkenalkan konsep ‘perancangan strategi’  yang  diadaptasikan dari prinsip ketenteraan untuk dipraktiskan di dalam  dunia perniagaan. Proses membuat perancangan atau ‘strategic planning’ ini kemudiannya terus  menjadi perbincangan dan kajian di kalangan pakar-pakar strategi yang lain seperti Waggle (1972) dan Glueck (1979).  
Dari kajian yang mereka jalankan, mereka mendapati bahawa perniagaan yang dibuka atau diusahakan dengan membuat perancangan yang rapi mempunyai peluang  kejayaan yang tinggi berbanding perniagaan yang dibuka tanpa membuat perancangan terlebih dahulu. Menurut mereka lagi, perniagaan yang mempraktiskan  aktiviti membuat proses perancangan sistematik sebelum membuat apa-apa keputusan di dalam urusan perniagaan seharian juga akan menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang berbanding perniagaan yang membuat keputusan secara tergesa-gesa atau mengikut intuisi pemiliknya. Ini kerana dengan membuat perancangan, ia akan memberi satu hala tuju yang jelas kepada pengurus itu bagaimana untuk  memastikan perniagaan beliau sentiasa berada di landasan yang betul. 

Di sebabkan oleh perubahan dalam persekitaran industri yang semakin cepat dan kompleks dewasa ini, proses membuat perancangan semakin mendapat perhatian dari kalangan pakar pengurusan.  Menurut Porter (1985) dan Foster(2002), dengan membuat perancangan secara  sistematik terlebih dahulu sebelum bertindak,  anda akan dapat mengawal hasil dari tindakan  yang bakal anda lakukan, manakala sekiranya anda bertindak tanpa membuat  perancangan terlebih dahulu, hasil  dari tindakan  yang anda lakukan itu  pula yang akan menentukan hala tuju anda nanti. 

Dari kata-kata tersebut,  dapat ditegaskan bahawa  proses membuat perancangan merupakan satu tugasan yang  penting kepada anda sebelum membuat  keputusan.  Lebih-lebih lagi kepada anda yang ingin atau sedang  menjalankan perniagaan sendiri. Ini adalah kerana, dengan membuat perancangan terlebih dahulu sebelum anda membuka sesebuah perniagaan, ia diibaratkan seperti anda mempunyai sebuah peta yang lengkap ketika pergi mengembara satu-satu tempat atau daerah  asing. Dengan ini anda tidak tersalah memilih jalan yang silap. Begitu juga dengan proses membuka perniagaan tadi. Dengan adanya perancangan ini, anda sudah tahu ke mana hala tuju perniagaan anda nanti kerana anda sudah mempunyai matlamat yang jelas.Malangnya, ramai di kalangan usahawan terutamanya usahawan bumiputra tidak mementingkan akan aktiviti membuat perancangan ini setiap kali mereka ingin membuat keputusan, terutamanya keputusan yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Malah  ada juga segelintir di kalangan mereka yang membuat perancangan sekadar untuk melepaskan batuk di tangga atau dengan niat mengkaburi pihak tertentu sahaja, terutamanya institusi kewangan.  Mereka membuat perancangan dan kertas kerja semata-mata untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak bank atau institusi kerajaan. Setelah apa yang dihajati itu tercapai, kertas kerja atau pelan perniagaan yang dibuat tadi kemudiannya dikesampingkan. Terbiar di dalam almari atau disusun bersama dokumen lain di dalam laci atau  di atas rak buku. Kesannya, perniagaan yang diusahakan itu berjalan tanpa hala tuju dan menghadapi masalah (Robinson & Pearce.,2001).


Satu lagi kesilapan yang biasa dilakukan di kalangan  usahawan ialah sikap mereka yang memandang ringan akan aktiviti membuat peracangan. Mereka menganggap proses membuat perancangan ini adalah ringkas, mudah dan hanya melibatkan proses mental semata-mata( Michelson & Michelson.,2010). 
Kebiasaannya, apabila mereka menghadapi satu-satu masalah  di dalam perniagaan atau ingin membuat sesuatu keputusan berkaitan perniagaan, mereka sekadar duduk bersendirian di tempat-temapt tenang seperti di taman-taman rekreasi atau di tepi pantai sambil berfikir pelan  atau tindakan yang bakal dilaksanakan nanti. Setelah mendapat idea bagaimana tindakan itu bakal dilaksanankan, mereka kemudiannya menghafal dan menyimpannya di dalam fikiran tanpa diterjemahkan idea atau tindakan tadi di atas kertas. Kesannya, apabila mereka ingin bertindak  seperti yang difikirkan sebelum ini, mereka sudah tidak dapat mengingatinya kembali. Hasilnya keputusan dan tindakan yang dibuat menjadi tidak tepat dan seterusnya mengundang kegagalan.
Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi pada entri yang akan datang.

Saturday, 20 February 2016

Perancangan dan kepentingan (siri 4)

Entri:24
Teks: Usry Abdullah
Foto: Google Image

Dalam entri sebelum ini kita  telah membincangkan tentang kepentingan membuat perancangan yang sistematik dalam apa jua tindakan yang ingin kita lakukan, sama ada ia berkaitan dengan dunia perniagaan atau pun  aktiviti kehidupan kita seharian. Walaupun kejayaan atau kegagalan itu memang sudah  ditentukan oleh Allah, namun kita sebagai makhlukNya tetap diberi pilihan untuk bertindak. Kita diberi peluang untuk memilih dan untuk bertindak sebagaimana individu yang telah berjaya  bertindak atau sebaliknya. 
Salah satu ciri yang terdapat di kalangan individu berjaya ialah beliau  membuat perancangan terlebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian, setelah  beliau bertindak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dalam pelan perancangan yang beliau buat sebelum ini, barulah beliau  seterusnya bertawakal dan berdoa ke hadrat semoga diberi kejayaan atas apa yang telah diusahakannya itu. Selagi tindakan beliau tidak sampai ke tahap tersebut, beliau menganggap bahawa  adalah sia-sia untuk berdoa dan bertawakal, sedangkan usaha yang dilakukan itu tidak setimpal dengan hasil yang beliau harapkan

Begitu juga apa yang ditekankan  semasa General Sun Tzu  menghadapi peperangan pada tahun 512 SM dahulu,  perkara pertama yang beliau tekankan untuk menjamin kemenangan  pasukan pimpinan beliau ialah aktiviti membuat perancangan.  Menurut beliau, " Apabila  sesebuah negara itu  ingin mengistiharkan peperangan dengan sebuah negara lain, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh raja yang memerentah negeri tersebut ialah mengarahkan  general yang bakal mengetuai sesebuah pasukan tentera supaya membuat persediaan  selengkapnya terlebih dahulu sebelum melancarkan perang. 

General itu perlu memastikan bahawa tentera di bawah pimpinan beliau cukup terlatih dan mempunyai senjata yang lengkap. Manakala pihak kerajaan pula perlu menyediakan perkhidmatan logistik yang cekap dan teratur untuk memudahkan kerja mengangkut bekalan dan tentera ke medan perang nanti. Di samping itu, sumber kewangan untuk menampung perbelanjaan sepanjang peperangan itu berlangsung juga mencukupi. 

menurut Sun Tzu lagi, tidak ada istilah bernasib baik atau akan berlakunya satu peristiwa  ajaib yang dapat memberi kemenangan kepada pasukan kita ketika di medan pertempuran nanti. Mana-mana general yang cuai ketika membuat perkiraan dan membuat persiapan, beliau perlu menerima hakikat bahawa tentera pimpinan beliau akan mengalami kekalahan ". 

Dari ungkapan Sun Tzu itu, boleh kita katakan bahawa untuk mencapai kemenangan dalam satu-satu peperangan, ia memerlukan  kepada sebuah perancangan yang rapi. Demikian juga halnya untuk berjaya dalam  perniagaan yang bakal anda usahakan. Ia juga perlu kepada aktiviti perancangan. Dengan membuat perancangan, ia akan memberi anda satu garis panduan bagaimana untuk bertindak dengan betul dan  menyesuaikan  perniagaan anda dengan persekitaran industri yang diceburi (Mazzarol, Clerk dan Reboud,2014).  

Malangnya, dari kajian yang dilakukan oleh Emmis (1998), majoriti peniaga terutamanya peniaga kecil lebih suka membuat keputusan berdasarkan  'intusi' masing-masing berbanding menggunakan prinsip akademik. Kesannya, banyak kesilapan yang  dilakukan sepanjang mereka mengurus perniagaan yang diusahakan  dan ramai di kalangan mereka yang  mengalami kerugian.  

Mengikut Marques et.al(2005), menjalankan sebuah perniagaan boleh juga diibaratkan seperti  anda bercadang untuk pergi melancong atau bercuti.  Ia  memerlukan anda membuat  perancangan terlebih dahulu akan destinasi yang ingin dituju dan bagaimana untuk sampai ke destinasi tersebut. Ia bukannya dengan duduk berharap yang sesuatu keajaiban akan berlaku dan secara  tiba-tiba anda dapati diri anda sudah sampai ke destinasi pelancongan itu secara kebetulan. 

Oleh itu, sebagaimana anda perlu membuat perancangan sekiranya anda ingin bercuti atau melancong, begitu juga anda perlu membuat persiapan jika anda ingin menjalankan  sesebuah perniagaan. Sebagai seorang usahawan, anda perlu tahu  bagaimana untuk menyediakan satu rancangan perniagaan atau pelan perniagaan yang sistematik sebelum anda membuka  perniagaan

Untuk menjadikan rancangan atau pelan perniagaan anda berjaya dan mencapai matlamatnya, terdapat beberapa faktor yang perlu diberi perhatian. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan bagaimana bentuk pelan atau rancangan perniagaan anda nanti. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, jumpa dalam entri yang akan datang.

Sunday, 14 February 2016

Perancangan dan kepentingannya (Siri 3)

Entri: 23
Teks: Usry Abdullah
Foto: Google image


Bertemu kembali kita dalam perbincangan berkenaan strategi dan pengurusan perniagaan. Dalam entri yang lepas kita telah membincangkan tentang kepentingan membuat perancangan. Sebagaimana yang dibincangkan dalam entri sebeum ini, ketika sesebuah negara itu bakal menghadapi peperangan, ia memerlukan raja dan general yang memimpin pasukan tentera itu membuat perancangan terlebih dahulu. Ketika membuat perancangan, beberapa indikator perlu diperhatikan oleh general tersebut supaya kemenangan berpihak kepada pasukan beliau.
Begitu juga dalam mengurus sesebuah perniagaan. Ia juga memerlukan anda membuat perancangan yang rapi terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Malangnya masih ramai di kalangan usahawan bumiputra lebih suka membuat keputusan berdasarkan gerak hati berbanding mengikut tindakan saintifik. Apabila tindakan yang dilakukan itu gagal atau hasil yang diperolehi tidak seperti yang  diharapkan,  mudah pula mereka  menyalahkan  takdir.

Jika kita mengikuti sejarah perjuangan Rasulullah, baginda sendiri  pun tidak pernah meninggalkan aktiviti membuat perancangan ini dalam apa jua tindakan yang baginda lakukanl. Walaupun baginda tahu bahawa baginda adalah seorang rasul yang dijamin oleh Allah akan memperolehi kejayaan namun baginda tetap juga membuat perancangan. Baginda  akan bermesyuarat dengan para sahabat terlebih dahulu untuk mendapatkan  maklumat dan bertanyakan pendapat mereka. Baginda dan sahabat akan  membuat perancangan bersama sebelum  bertindak. 
Satu lagi contoh yang  menunjukkan bahawa baginda juga mementingkan aktiviti membuat  perancangan ialah ketika peristiwa baginda diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Jika difikir secara logik, seandainya Rasulullah pergi ke madinah secara 'gitu-gitu' saja tanpa membuat apa-apa persediaan pun, baginda dan Saidina Abu Bakar pasti akan selamat sampai ke Madinah kerana  arahan supaya berhijrah ke madinah itu datangnya dari Allah. Sudah pasti Allah akan menjamin  kelancaran proses penghijrahan ini. Tak perlu rasulullah dan Abu Bakar bersusah payah mengatur rancangan.   Namun sebagai manusia biasa, rasulullah tetap juga membuat perancangan untuk memastikan proses penghijrahan ini berjalan lancar.

Rasulullah telah  berpakat dengan Saidina Ali supaya menggantikan baginda di tempat tidur baginda pada malam penghijrahan nanti untuk mengelirukan pihak Quraisy. Di samping itu baginda juga meminta Abu Bakar supaya berbincang dengan anak perempuannya Asmak, agar menghantar makanan dan minuman  ke gua tempat baginda dan Abu Bakar akan bersembunyi nanti. Akhir sekali, baginda juga telah meminta  bantuan seorang penunjuk jalan yang mahir tentang selok belok perjalanan di padang pasir untuk menjadi pemandu arah. 

Untuk mengelirukan pihak musuh, baginda dan rombongan baginda tidak terus ke Madinah sebaliknya mereka menuju ke selatan terlebih dahulu sebelum berpatah balik ke utara menuju Madinah. Melalui perancangan tersebut akhirnya dengan izin Allah,  baginda Rasulullah  baginda dan Abu Bakar selamat tiba di kota Madinah.

Begitu juga dalam situasi ketika sesebuah negara itu bakal menghadapi peperangan.  Sun Tzu  juga amat menitik beratkan akan proses membuat perancangan. Menurut beliau, "Peperangan  adalah penentu kepada  masa depan sesebuah negara. Ia boleh memberi kejayaan yang besar dan gemilang kepada negara tersebut atau medatangkan kehancuran yang teruk kepada negara tersebut. Oleh itu sebelum membuat keputusan untuk menyertai peperangan, adalah penting bagi seseorang raja itu mengkaji terlebih dahulu apa kelebihan dan kekurangan yang negara baginda miliki. Seterusnya raja tersebut perlu menitahkan supaya general yang bakal memimpin tentera ke medan pertempuran nanti membuat perancangan dengan teliti".

Dari  peristiwa penghijrahan  Rasulullah dan sejarah peperangan yang berlaku di zaman Sun Tzu, boleh kita katakan bahawa aktiviti membuat perancangan merupakan elemen penting sebelum melaksanakan sesuatu tindakan. 

Dunia perniagaan juga tidak terkecuali. Ia juga memerlukan seseorang usahawan itu membuat perancangan terlebih dahulu sebelum  membuat keputusan menjalankan perniagaan yang diingini. Kejayaan sesebuah perniagaan itu  banyak bergantung kepada  kebijaksanaan usahawan itu dalam membuat perancangan ( Cheng, Abdul Kadir dan Bokhari., 2014)

Memandangkan proses membuat perancangan ini adalah penting dan bakal mempengaruhi kejayaan atau kegagalan sesebuah entiti perniagaan, pakar-pakar strategi dan pengurusan seperti Ansoff, Hrebniac dan Porter telah memperkenalkan konsep 'perancangan strategi' (strategic management) bagi membantu pengurus syarikat merancang dan mengurus perniagaan mereka. Jika Sun Tzu menggariskan lima komponen utama iaitu 'Tao', 'Tien', 'Di', 'Jiang' dan 'Fa' sebagai indikator atau faktor yang perlu diberi perhatian oleh seorang jeneral itu ketika beliau membuat perancangan, Ansoff, Hrebniac dan Porter pula meminta agar pengurus meneliti dua komponen utama sebelum membuat pelan atau strategi perniagaan. Komponen-komponen tersebut ialah 'persekitaran luaran' dan 'persekitaran dalaman' syarikat. Setelah memperolehi maklumat berkaitan dua persekitaran ini barulah  pengurus tersebut boleh membuat langkah seterusnya.

Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi di entri yang akan datang


Jangkaan Ekonomi Negara untuk Suku Kedua 2017 dan Kesan Kepada Peniaga kecil.

Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.6% pada suku pertama tahun ini dan melebihi jangkaan awal kerajaan iaitu 4.8%. ...