Thursday, 16 June 2016

SWOT analisis (siri 2)Entri 37
Teks: usry Abdullah
Foto: Google imageBertemu kembali kita dalam perbincangan berkenaan pengurusan perniagaan dan strategi pemasaran. Dalam perbincangan yang lepas kita telah membincangkan tentang pentingnya membuat SWOT analisis.  
 
Jika anda menghadiri mana-mana kursus keushawanan ataupun membaca buku berkaitan  pengurusan  perniagaan, anda pasti akan menemui tajuk yang membincangkan berkenaan SWOT analisis ini. Begitu juga dalam buku Jom Bisnes! yang saya tulis. Langkah bagaimana untuk membuat SWOT analisis ini boleh anda pelajari dengan terperinci di dalam buku tersebut.

Aktiviti membuat SWOT analisis adalah penting dan perlu dikuasai oleh setiap mereka yang bergelar usahawan. Ini adalah kerana melalui analisis SWOT, anda akan mendapat gambaran awal sama ada perniagaan yang bakal anda buka nanti mampu untuk bersaing di dalam pasaran  atau pun tidak. Anda juga akan dapat mengetahui apa kekuatan sebenar yang perniagaan anda miliki untuk digunakan semasa proses merangka pelan perniagaan nantiDi samping itu, SWOT analisis juga akan membantu anda  membuat keputusan dengan lebih tepat sama ada anda boleh meneruskan rancangan untuk membuka perniagaan seperti yang dirancang ataupun tidak.

Untuk membolehkan anda memahami dengan lebih jelas akan kepentingan membuat SWOT analisis ini, mari bincang satu senario. Katakan anda mempunyai kemahiran dalam mengukir dan menghasilkan  keris.  Menyedari akan kebolehan tersebut, rakan  anda telah mencadangkan supaya anda menggunakan kemahiran yang dimiliki dengan  menghasilkan  keris buatan sendiri secara komersial dan dijual kepada orang ramai dengan meletakkannya di kedai-kedai kraftangan dan cenderamata. 

Namun begitu sebelum anda membuat keputusan sama ada ingin mengikut saranan rakan anda tadi ataupun tidak, anda telebih dahulu perlu melihat  kepada faktor-faktor lain yang terdapat di dalam pasaran tersebut yang mungkin boleh mengganggu perniagaan anda nanti.  Aktiviti mengenal pasti faktor persekitaran dan membuat perbandingan inilah yang dinamakan SWOT analisis. 

Di dalam peperangan, General Sun Tzu juga ada menyatakan, “Mengenali kekuatan dan kelemahan diri adalah penting bagi membantu sesebuah pasukan tentera itu memenangi satu-satu pertempuran. Sekiranya anda tidak dapat membuat perbandingan secara telus dan jujur  tentang kekuatan dan kelemahan tentera anda berbanding tentera musuh, kemenangan yang diharapkan tidak mungkin dicapai''.

Dari ungkapan tersebut, dapat difahamkan bahawa sebelum seseorang  general itu membuat keputusan sama ada ingin melancarkan peperangan atau pun tidak, beliau  terlebih dahulu perlu membuat perbandingan di antara kekuatan tentera beliau dengan kekuatan musuh. Seandainya beliau mendapati bahawa kekuatan pasukan tentera beliau melebihi kekuatan pihak musuh, beliau boleh meneruskan rancangan tersebut dan bersedia dengan pelan tindakan atau strategi peperangan. Namun, sekiranya beliau mendapati bahawa kekuatan pihak musuh melebihi kekuatan tentera beliau dan keadaan medan pertempuran juga tidak menyebelahi pasukan beliau, adalah lebih baik beliau menghindarkan diri dan tenteranya dari berhadapan dengan musuh tersebut. 

Begitu juga dengan dunia perniagaan. Sebelum seseorang usahawan  itu meneruskan niatnyauntuk membuka perniagaan yang dirancang, beliau perlu terlebih  dahulu membuat pemantauan ke atas persekitaran industri  untuk mengenal pasti isu-isu persekitaran  dan menilai 'indikator-indikator' tertentu. (aktiviti memantau persekitaran dan indikator yang perlu diperhatikan telah dibincangkan dalam entri-entri terdahulu).

Seterusnya, apabila beliau mendapati indikator yang terdapat dalam persekitaran industri itu menunjukkan maklumat positif terhadap perniagaan yang bakal diusahakan nanti, langkah selanjutnya ialah beliau perlu membuat pula SWOT analisis  bagi  membuat perbandingan akan kekuatan dan kelemahan perniagaan beliau berbanding pesaing yang turut berada dalam pasaran tersebut. Jika beliau dapati  bahawa peluang untuk berjaya adalah cerah,  barulah beliau boleh membuat tindakan selanjutnya iaitu membuat pelan perniagaan dan pemasaran. Namun, jika jawapan adalah sebaliknya, beliau mungkin terpaksa melupakan saja hasrat untuk membuka perniagaan itu dan dinasihatkan supaya mencari idea perniagaan lain.

Dari perbincangan kali ini,  aktiviti membuat SWOT analisis adalah penting kepada anda yang bakal membuka perniagaan. Ia dapat membantu anda mengenal pasti apa kekuatan yang boleh anda gunakan untuk bersaing di pasaran dan apa ancaman yang terdapat di dalam pasaran tersebut. Kepada peniaga yang sudah lama menjalankan perniagaan juga perlu membuat SWOT analisis ini secara berkala untuk melihat apakah faktor-faktor baru yang mungkin wujud di dalam pasaran. Ini adalah kerana perubahan di dalam pasaran sentiasa berlaku. Sekiranya ia merupakan satu 'peluang', anda akan dapat membuat persiapan bagi merebutnya dan sekiranya ia merupakan satu 'ancaman' anda juga mempunyai masa yang cukup untuk menghadapinya.

Aktiviti membuat SWOT analisis ini juga  bersesuaian dengan kenyataan Sun Tzu yang berbunyi,’ Kemenangan dalam sesebuah pertempuran adalah bergantung kepada kekuatan yang anda miliki dan peluang yang terbuka hasil dari kebijaksanaan anda mencari kelemahan musuh’. Oleh itu general yang sedar akan kekuatan diri dan kekuatan tentera beliau serta tahu membuat perbandingan di antara kekuatan yang dimiliki berbanding kekuatan musuh, akan mampu memenangi seribu pertempuran yang dihadapi.

Manakala general yang tidak tahu membuat perbandingan akan kekuatan dan kelemahan tentera beliau dan tidak pula membuat analisis persekitaran dan muka bumi medan pertempuran, pasti  tidak akan mampu untuk menggerakkan pasukannya ke medan pertempuran dan beliau juga tidak dapat melaksanakan strategi dan taktik peperangan dengan berkesan. Akibatnya, tentera yang dipimpin oleh genaral tersebut bakal mengalami kekalahan yang teruk.'

Sekian untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya di entri yang akan datang. Wednesday, 8 June 2016

SWOT AnalisisEntri 36

Teks: Usry Abdullah

Foto: Google imageBertemu kembali dalam perbincangan berkenaan strategi pemasaran dan pengurusan perniagaan

Setelah kita  membincangkan tentang kepentingan membuat pemantauan atau analisis persekitaran sama ada kepada peniaga yang sedang menjalankan perniagaan atau mereka yang bakal membuka perniagaan, kini kita akan membincangkan satu lagi aktiviti  yang juga penting kepada mereka yang berhasrat untuk membuka perniagaan sendiri. 

Setelah anda membuat analsis persekitaran untuk melihat  tahap persaingan dalam pasaran yang bakal anda masukin nanti serta menentukan sama ada ianya selamat atau tidak untuk anda  meneruskan niat membuka perniagaan yang diingini, (Kaedah untuk membuat analisis persekitaran secara terperinci boleh dipelajari di dalam buku Jom Bisnes!), kini aktiviti seterusnya ialah membuat analisis tentang kekuatan dan kelemahan pernaigaan untuk anda mengetahui sejauh mana daya saing perniagaan anda di pasaran nanti. Analisis ini dinamakan sebagai SWOT analisis. Aktiviti SWOT analisis ini akan memberi maklumat kepada ada berkenaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk membantu anda membuat keputusan sama ada anda boleh bersaing atau tidak. Ia juga membantu anda untuk serta  memilih jenis  strategi yang bakal dilaksanakan dan macam mana pelan perniagaan anda nanti. 

Aktiviti membuat SWOT analisis ini juga penting kepada anda yang sedang menjalankan perniagaan kerana dunia perniagaan ini adalah merupakan dunia tanpa sempadan. Sesiapa saja yang berhajat untuk membuka perniagaan sendiri boleh berbuat demikian seandainya mereka mampu menyediakan modal dan sumber yang mencukupi bagi membiayai perniagaan yang diingini. Malah tidak ada sekatan di sisi undang-undang untuk mereka berbuat demikian asalkan perniagaan yang sah dan produk atau perkhidmatan yang dijual juga tidak melanggar undang-undang atau memudaratkan pengguna. Mereka juga bebas untuk membuka seberapa banyak perniagaan yang mereka mahu dan di lokasi mana yang mereka suka. 
Dengan kata lain, walaupun sudah bertahun-tahun  ada seorang makcik  menjual nasi lemak di hadapan sekolah tempat anak anda belajar. Setiap hari anda dapati pelanggan beliau bertambah dan sepanjang tempoh itu  hanya beliau seorang saja yang menjalankan perniagaan menjual nasi lemak  di situ.  Namun  jika pada satu hari, anda pergi menemui beliau dan menyatakan hasrat yang anda juga bercadang untuk membuka gerai menjual nasi lemak  tidak jauh dari gerai makcik tersebutmakcik itu perlu akur dan tidak boleh memarahi anda atau menghalau anda  supaya  berniaga di tempat lain kerana dikhuatiri anda bakal  merampas pelanggannya. Malah beliau juga tidak boleh mengadu kepada mana-mana agensi kerajaan untuk menyekat atau menghalang anda membuka perniagaan menjual nasi lemak di lokasi yang sama tempat beliau berniaga. Sebagaimana beliau, anda juga mempunyai hak yang sama di sisi undang-undang untuk menjalankan perniagaan di situ. Mahu atau tidak, beliau perlu menerima kehadiran anda untuk turut sama berniaga mencari rezeki di lokasi tersebut. 

Cuma yang akan membezakan di antara perniagaan anda dengan perniagaan nasi lemak makcik tadi ialah apa keunikan produk yang anda tawarkan dan apa strategi perniagaan yang anda praktiskan. Anda dan makcik tadi sama-sama bersaing dengan kekuatan  tersendiri dan jika anda tidak mampu untuk menyediakan nasi lemak yang lebih sedap kepada bakal pelanggan berbanding apa yang dijual oleh makcik tadi, anda akan gagal untuk menarik mereka mengunjungi gerai anda. Kesannya, perniagaan anda bakal mengalami kerugian dan jika ia berterusan, dalam jangka masa tertentu mungkin anda terpaksa menutup perniagaan anda tadi

Untuk turut sama berniaga dan bersaing dalam pasaran tersebut, anda perlu kepada satu strategi dan pelan perniagaan yang sesuai supaya pelanggan sedar akan kehadiran anda dan  mereka sudi mengunjungi gerai anda. Di sinilah  perlunya anda mengkaji apa kekuatan yang anda ada untuk turut sama bersaing dengan makcik tersebut
Sebagaimana yang diungkapkan oleh General Sun tzu,’ Peperangan akan menentukan nasib sesebuah negara itu sama ada negara tersebut mendapat kejayaan yang gemilang ataupun bakal mengalami kehancuran dan kemusnahan yang teruk. Peluang  kedua- dua pihak untuk mencapai kemenangan adalah bergantung kepada kekuatan dan kelemahan  tentera masing-masing. Oleh itu, sebelum menggerakkan tentera ke medan pertempuran, adalah menjadi tanggungjawab general yang memimpin untuk  'duduk' dan membuat perbandingan terlebih dahulu akan kekuatan tentera beliau berbanding kekuatan tentera musuh. Mana-mana general yang mendapat skor yang tinggi semasa proses membuat perbandingan ini, pasukan itulah yang akan mempunyai peluang yang cerah untuk memenangi pertempuran nanti'.
 

Berdasarkan kata-kata Sun tzu ini, dapat disimpulkan bahawa untuk memenangi sesebuah peperangan, general yang mempimpin pasukan tersebut perlu mengenali akan kekuatan tentera beliau dan mencari apa kelemahan pihak musuh supaya senang untuk  mengarahkan tentera beliau membuat serangan. Begitu juga dengan menjalankan perniagaan. Sebelum anda meneruskan niat untuk menjalankan perniagaan menjual nasi lemak di lokasi atau di kawasan yang sama dengan makcik tadi, anda perlu tahu   apa kekuatan dan  kelemahan anda terlebih dahulu serta apa peluang dan ancaman yang terdapat dalam pasaran atau lokasi yang bakal anda beroperasi nanti. Setelah mendapat maklumat selengkapnya barulah anda boleh menyediakan satu  pelan perniagaan dan pemasaran bagaimana untuk menarik pelanggan agar mengunjugi gerai nasi lemak anda nanti.

Kekuatan ialah 'apa yang anda boleh lakukan atau 'perform'dengan baik' berbanding makcik tadi. Adakah sambal anda memang sedap berbanding makcik tadi. Adakah resipi nasi lemak anda memang berlainan dari peniaga lain yang berhampiran dengan lokasi anda beroperasi. Jika jawapannya adalah 'Ya'. Maka anda boleh meneruskan perancangan untuk menjual nasi lemak di lokasi yang dirancang. 
Namun jika anda dapati resipi nasi lemak anda hanyalah resipi biasa-biasa saja, maka ia adalah merupakan satu kelemahan buat anda. Kelemahan pula bermaksud 'sesuatu yang anda tidak boleh buat atau 'perform' dengan baik'. Dalam senario tadi katakan anda cuma tahu mebuat resipi nasi lemak yang biasa-biasa saja berbanding makcik yang telah lama beroperasi di situ. Sambal juga adalah biasa-biasa dan rasanya hanpir sama dengan rasa sambal yang dimasak oleh peniaga lain. Oleh itu sebelum anda meneruskan niat untuk membuka gerai menjual nasi lemak di sebelah gerai makcik tadi, anda juga perlu terlebih dahulu memperbaiki kelemahan ini dengan belajar membuat  nasi lemak yang lebih sedap atau resipi sambal yang berlainan dan lebih sedap berbanding makcik tadi. 
 
Sebagaimana proses membuat analisis persekitaran perniagaan yang kita bincangkan dalam entri-entri sebelum ini, proses membuat analisis SWOT  juga memerlukan anda membuat 'audit' ke atas faktor-faktor tertentu yang terdapat di dalam dan di luar organisasi anda untuk mencari apa kelebihan dan kekurangan yang ada serta apa peluang atau ancaman yang bakal mengganggu perniagaan anda nanti. Proses ini juga adalah rumit. Sebarang kesilapan dalam membuat analisis SWOT ini akan menyebabkan perniagaan anda tidak mampu untuk bersaing. Malah jika anda tersalah membuat analsis, ia boleh menyebabkan anda tersilap dalam membuat pelan perniagaan dan mengamalkan strategi perniagaan yang salah.  Untuk mempelajari tentang aktiviti membuat analisis SWOT ini, anda boleh dapatkan buku ‘Jom Bisness!’ yang sudah pun terbit dan berada di pasaran.

Sekian untuk kali ini, Jumpa lagi dalam perbincangan seterusnya di entri yang akan datang. Selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh muslimin yang melayari blog ini. 

Jangkaan Ekonomi Negara untuk Suku Kedua 2017 dan Kesan Kepada Peniaga kecil.

Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.6% pada suku pertama tahun ini dan melebihi jangkaan awal kerajaan iaitu 4.8%. ...