Tuesday, 25 October 2016

Peniaga kecil dan cabaran ekonomi semasa 2 (Apa ada dalam bajet 2017)

Entri:
Teks: Usry Abdullah
Foto: Google image

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengunjung blog Strategi pemasaran dan pengurusan perniagaan. 

Sepanjang minggu ini, jika anda berkunjung ke restoran atau kedai-kedai mamak, asti kita masih dapat mendengar suara-suara atau perbincangan di kalangan pengunjung yang berborak berkenaan belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Jumaat lepas. 

Begitu juga apabila anda menyelak halaman surat khabar sama ada surat khabar arus perdana mahu pun surat khabar  berhaluan kiri,  juga anda masih boleh membaca komentar atau artikel-artikel yang mengupas berkenaan belanjawan tahun 2017.  Malah, akhbar atas talian dan blog juga mengambil kesempatan untuk mengutarakan pendapat mereka berkenaan belanjawan dan kesannya kepada kehidupan kita untuk sepanjang tahun hadapan. Masing- masing membuat analsis mengikut pemahaman dan ideologi mereka.

Mengapa belanjawan tahunan akan menjadi topik penting kepada kita setiap kali selepas ia dibentangkan? 

Ya! ia adalah kerana belanjawan dibentangkan pada Jumaat lepas akan memberi gambaran kepada kita tentang apa yang bakal berlaku pada negara Malaysia pada tahun hadapan.  Apa perancangan pihak kerajaan untuk memastikan pertumbuhan negara kita pada tahun hadapan kekal atau bertambah maju. Dengan ini ia akan memberi ruang dan  peluang kepada rakyat untuk mereka bersedia dan merancang kehidupan mereka nanti.
Dalam entri kali ini saya  ingin menyentuh beberapa isu yang nampak 'significant' dan  mungkin dapat memberi kesan kepada  perniagaan yang anda jalankan, terutamanya kepada anda yang tergolong dalam kumpulan peniaga kecil dan sederhana (SME's). Semoga isu-isu yang disentuh dalam entri kali ini dapat memberi sedikit gambaran kepada anda  untuk  membuat persediaan  bagi menghadapi cabaran pada tahun hadapan.

Secara amnya, pertumbuhan ekonomi negara dijangka bergerak dalam jajaran yang sempit dan perlahan untuk sepanjang tahun 2017 nanti berbanding tahun 2016. Kerajaan menjangkakan pertumbuhan dalam negara kasar (KDNK) ialah di antara 4%-. 4.5% sahaja berbanding 4.5% - 5 % pada tahun 2016 yang lalu ( http://www.thestar.com.my/business/business-news/2016/10/23/banks-comments-on-2017-budget/). 

Keadaan ini adalah disebabkan oleh kelembapan ekonomi yang turut dialami oleh beberapa negara besar dunia  seperti  Amerika, Britain, negara-negara Kesatuan Eropah, Jepun dan tidak terkecuali China. Pertumbuhan ekonomi dunia yang dijangka berlaku dengan kadar perlahan ini bakal mempengaruhi eksport negara. Kadar eksport dijangka akan terjejas berbanding tahun 2016. 

Keadaan ini akan diburukkan lagi kesan dari kejatuhan harga minyak mentah dunia. Penurunan harga minyak mentah dunia yang berlaku secara berterusan ini akan menyebabkan pendapatan negara kita  turut merosot kerana Malaysia adalah salah satu  negara pengeksport minyak.

Pendapatan kerajaan dari hasil eksport minyak pasti akan berkurangan dan ini seterusnya mendorong kerajaan untuk mencari sumber pendapatan baru, sama ada dengan meningkatkan lagi beberapa cukai seperti cukai korporat, duti import ataupun dengan mengambil langkah menaikkan harga ke atas beberapa barang kawalan tertentu termasuk petrol dan disel supaya kesan dari kejatuhan harga minyak dunia tidak menjejaskan pendapatan negara.

Jika tindakan tadi dilaksanakan oleh kerajaan, ia seterusnya akan mempengaruhi operasi dan keuntungan syarikat-syarikat terlibat, terutamanya syarikat- syarikat besar yang bertaraf korporat. Contohnya, jika berlaku peningkatan ke atas cukai korporat dan kenaikan ke atas duti import, ia akan memaksa syarikat-syarikat korporat ini mengamalkan langkah penjimatan bagi mengekalkan kesinambungan perniagaan yang mereka jalankan. 

Syarikat-syarikat korporat ini terpaksa membuat perubahan ke atas strategi mereka dan biasanya strategi yang sering dilaksanakan sewaktu menghadapi situasi sebegini ialah dengan mengaktifkan  strategi cantasan (abandon strategy). Apabila strategi cantasan ini dilaksanakan, kesan yang paling ketara dan dapat dirasai serta diperhatikan ialah akan berlakunya aktiviti pembuangan pekerja. Ini adalah kerana syarikat terbabit akan mengurangkan bilangan pekerja mereka bagi menjimatkan kos pengurusan. 

Keadaan Ini seterusnya akan menyumbang kepada peningkatan dalam kadar pengagguran yang sedia ada dan seterusnya akan menyebabkan  permintaan domestik menjadi kurang.  Akhirnya ia akan memberi kesan kepada peniaga yang menjalankan perniagaan berasaskan barangan dan perkhidmatan pengguna.
  
Selain itu, kenaikan dalam cukai korporat juga akan mengurangkan margin keuntungan  syarikat-syarikat besar ini. Jadi, untuk mengekalkan margin keuntungan yang diperolehi,  syarikat-syarikat besar ini kebiasaannya akan melepaskan 'beban kenaikan cukai' tersebut kepada pelanggan mereka. 

Kesannya, harga beberapa produk yang dijual di pasaran tempatan akan naik pada tahun 2017 nanti dan seterusnya sekali lagi memberi kesan negatif kepada  keuntungan yang diperolehi oleh perniagaan peniaga kecil. Ini adalah kerana majoriti peniaga kecil merupakan pelanggan kepada syarikat-syarikat bertaraf korporat ini.    

Dalam situasi ini, peniaga kecil akan menghadapi dilema pengurusan di mana sekiranya mereka menaikkan harga barang yang dijual, dikhuatiri mereka akan kehilangan pelanggan. Manakala sekiranya mereka mengekalkan dengan harga asal, margin jeuntungan yang diperolehi pula akan berkurangan.

Begitu juga sekiranya pihak kerajaan mengambil langkah untuk menaikkan harga barang kawalan tertentu seperti petrol, gula, tepung dan minyak masak. Kesan dari kenaikan produk-produk kawalan  ini akan memberi kesan secara langsung kepada pendapatan boleh guna dan kuasa beli  pengguna. 

Kenaikan dalam harga barangan kawalan ini akan memaksa golongan pengguna mengambil langkah penjimatan dalam perbelanjaan mereka. Tindakan golongan pengguna ini sekali lagi bakal memberi impak negarif kepada kesinambungan perniagaan golongan peniaga kecil dan sederhana (SMe) kerana pelanggan mereka adalah terdiri dari golongan pengguna. Jika pengguna mengambil langkah berjimat dan berhati-hati ketika berbelanja, pendapatan atau hasil jualan golongan peniaga kecil ini bakal terjejas. 

Di samping itu, perbelanjaan ke atas emolumen yang semakin meningkat dalam sektor awam  sejak beberapa tahun kebelakangan ini juga mememerlukan kerajaan memperuntukkan lebih besar bajet kewangan. Mengikut laporan akhbar, kerajaan memerlukan sebanyak 80% daripada peruntukan belanjawan  tahun 2017 untuk dibelanjakan untuk emolumen ini. Situasi ini  sekali lagi akan menambahkan lagi beban kewangan kerajaan jika tidak diuruskan secara berhemah.  

Antara langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menampung kenaikan dalam perbelanjaan emolumen ini ialah dengan melaksanakan langkah penjimatan (The Star.,25 Oktober 2016). Menurut akhbar tersebut, beberapa pakar ekonomi menyarankan supaya kerajaan mengamalkan dasar penjimatan untuk menampung kenaikan dalam perbelanjaan emolumen ini seperti memotong peruntukan kepada kementerian-kementerian tertentu dan membekukan sementara pengambilan pekerja di dalam sektor awam. 

Jika langkah yang bakal dilaksanakan ini diambil, sudah semestinya kadar pengagguran akan meningkat sekali lagi dan  ia akan turut mengecilkan permintaan domestik ke atas barang dan perkhidmatan oleh pihak pengguna.

Penguncupan dalam perbelanjaan yang dialami oleh golongan pengguna kesan dari langkah penjimatan kerajaan dan pengangguran ini seterusnya sekali lagi dijangka akan memberi kesan kepada sektor perniagaan pada tahun 2017 nanti. Oleh itu, golongan peniaga kecil dan sederhana disarankan supaya sentiasa  membuat pemantauan dari semasa ke semasa dan bersedia untuk membuat perubahan strategi sekiranya perlu.

Manakala untuk sektor perladangan dan pertanian pula, walaupun sektor ini mendapat peruntukan sekitar  5% daripada peruntukan belanjawan, namun  disebabkan oleh fenomena el-nino yang melanda negara saban tahun, ia dijangka akan memberi kesan negatif kepada sektor ini pada tahun hadapan. 

Fenomenan el nino yang melanda negara sejak beberapa bulan yang lalu misalnya telah menyebabkan pengeluaran hasil pertanian seperti  kelapa sawit  merosot walupun harga komoditi itu telah naik dari RM300/tan  kepada Rm600/tan http://www.kppk.gov.my/mpic/index.php/en/.  Begitu juga apa yang bakal dialami oleh aktiviti penanaman lain seperti padi dan sayur-sayuran. Sektor ini juga dijangka menerima kesan negatif dari fenomena el nino ini. 

Fenomena  el nino ini dijangka menyebabkan pendapatan pengusaha kelapa sawit dan pertanian lain termasuk penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan berkurangan berbanding tahun 2016. Kesan ini  juga bakal menguncupkan perbelanjaan golongan isi rumah yang terlibat. 

Pendapatan dan kuasa beli mereka akan turut merosot. Oleh itu, sebagaimana tindakan yang diambil oleh pekerja di sektor perkilangan atau syarikat-syarikat korporat, golongan petani juga dijangka akan mengurangkan perbelanjaan ke atas produk-produk tertentu. Bergantung kepada jumlah pendapatan yang mereka perolehi. Kesan ini sekali lagi akan memberi impak negatif kepada  golongan peniaga pada tahun hadapan.

Manakala  kesan positif  yang mungkin dapat memberi sedikit harapan dan kelegaan kepada golongan peniaga  kecil dan sederhana kesan dari pembentangan belanjawan baru-baru ini ialah  janji  kerajaan untuk menaikkan kadar BRIM kepada golongan sasar seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Dengan adanya kenaikan dalam nilai pemberian BRIM kepada golongan sasar ini, ia secara tidak langsung  membantu meningkatkan  pendapatan boleh guna mereka untuk satu tempoh tertentu. Menurut akhbar The Star ( 23 Oktober,2016), pendapatan golongan tersebut dijangka akan meningkat kepada 7.1% pada tahun 2017 berbanding tahun 2016. 

Begitu juga pengumuman kerajaan untuk memberi bantuan e kasih kepada golongan tertentu, ia juga dapat membantu meningkatkan pendapatan boleh guna golongan ini. 

Peningkatan dalam pendapatan boleh guna kedua-dua golongan ini ( golongan penerima BRIM dan penerima e kasih)  akan memberi peluang kepada mereka untuk berbelanja lebih terutamanya untuk pembelian barangan keperluan harian seperti makanan dan keperluan asas. Kebiasaannya golongan ini lebih selesa berurus niaga atau dengan kata lain membeli barangan harian dari peniaga-peniaga kecil berbanding membeli di gedung-gedung besar atau pasaraya. Ini akan memberi sedikit kelegaan kepada golongan peniaga kecil untuk bernafas.

Sementara itu, pengumuman pelepasan cukai pendapatan sehingga RM2,500 yang diumumkan oleh kerajaan untuk individu-individu yang melanggan surat khabar, internet, buku, dan komputer juga sedikit sebanyak juga dijangka memberi kesan positif kepada pendapatan boleh guna golongan terlibat. 

Penjimatan dari pemotongan cukai pendapatan ini  seterusnya akan  memberi lebihan wang kepada mereka dan sudah semestinya mereka  akan membelanjakan lebihan wang tersebut untuk membeli keperluan harian. 

Berita ini juga memberi sedikit kelegaan kepada peniaga bahan makanan dan keperluan asas. Begitu juga kepada perniagaan akhbar, buku, majalah dan komputer. Pengumuman kerajaan ini setidak-tidanya dapat memberi sedikit kelegaan kepada industri ini yang telah sekian lama malap.

Sekian  untuk kali ini.Jumpa lagi di lain entri.
wassalam

Saturday, 8 October 2016

Peniaga kecil dan cabaran ekonomi semasa.

Entri: 43
Teks: Usry Abdullah
Foto: Usry Abdullah

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengunjung blog strategi dan pemasaran.  Agak lama saya tidak membuat sebarang posting baru di dalam blog ini disebabkan kesuntukan masa. Saya terpaksa menumpukan perhatian untuk mencari dan mengulangkaji bahan  bagi persiapan menulis journal yang menjadi salah satu syarat dalam pengajian saya. 

Tugasan menulis dan menerbitkan journal ini memerlukan saya mencari dan  membaca seberapa banyak journal yang ditulis oleh mereka yang pakar dalam bidang masing-masing untuk mencari lompang (gap) sebelum saya menulis journal saya sendiri.

Memandangkan saya perlu memberi perhatian yang lebih kepada tugasan ini, maka saya terpaksa mengurangkan aktiviti menulis entri di blog.  Keadaan ini mungkin akan berterusan sehingga Julai 2017 dan paling lama sehingga Oktober 2017. 

Oleh itu jika ada masa terluang, barulah saya  akan menulis di blog ini untuk berkongsi cerita dan ilmu. Mungkin sebulan sekali atau pun tiga minggu sekali. Itu pun bergantung kepada keadaan dan kestabilan emosi saya.  Maklumlah, tugasan menulis ni memerlukan kestabilan  emosi, tak kira sama ada anda menulis journal akademik atau pun artikel biasa. Malah saya dengar, untuk menulis novel atau cerpen lebih mencabar lagi kerana ia memerlukan seseorang penulis itu mencari ayat-ayat puitis dan indah suppay sedap dibaca.
Untuk entri kali ini saya ingin berkongsi pengalaman ke pasar malam setelah agak lama tidak mengunjunginya. Bukan tak sudi, tetapi tidak berkesempatan. 

Pada petang Jumaat lepas, selepas mengambil angah (anak yang nombor dua) dari sekolah, saya mencuri peluang untuk mengunjungi pasar malam.  Teringin pula nak makan rangka ayam goreng yang biasanya turut dijual di pasar malam. Sambil-sambil tu boleh  juga beli apa yang patut seperti ikan dan sedikit ulam-ulaman untuk makan tengahari esok. Saya ni memang hantu ulam dan biasanya saya akan membeli ulam-ulaman di pasar malam dan pasar tani .
Lebih kurang pukul 6.40pm angah pun keluar dari sekolah. Setelah angah masuk ke dalam kereta, saya pun terus memandu menuju ke pasar malam yang beroperasi di satu kawasan lapang berhampiran taman perumahan, tak jauh dengan taman tempat kami tinggal. 

Setelah mendapat 'parking' yang sesuai, kami pun keluar dari kereta dan melangkah masuk ke kawasan pasar malam itu. Kelihatan banyak gerai sudah didirikan dan  penjual juga sudah sedia menanti kedatangan pelanggan. 

Namun apa yang menghairankan saya ialah suasana pasar malam masih lengang. Walaupun jam di tangan sudah menunjukkan pukul 6.50 petang tetapi pengunjung yang mengunjugi pasar malam amat berkurangan sekali. Orang kata ' boleh dibilang dengan jari!'

Biasanya pada waktu-waktu sebegini  pekerja pejabat atau pekerja kilang sudah pun pulang dari tempat kerja  masing-masing. Jadi, kepada mereka yang tak berkesempatan untuk memasak, biasanya akan singgah membeli makanan yang dijual di pasar malam ini. Tetapi suasana tersebut tidak terasa.Hanya beberapa kerat saja yang kelihatan membeli.

Mula terlintas di fikiran saya tentang cakap-cakap beberapa orang kawan yang turut menjalankan perniagaan. Kata mereka, '' Buat bisnes sekarang ni dah tak seronok macam dulu lagi.

Dulu- dulu, jika berniaga di pasar malam, dalam satu malam kita boleh dapat untung paling kurang RM200-300, tapi sekarang ni nak dapat RM100 pun sakit.  

Jika nasib tak baik, penat lelah kita 'set up' gerai pun tak berbayar dengan apa yang kita perolehi".

Jika diimbas kembali kata-kata yang pernah dituturkan oleh kawan-kawan saya  itu dan dibuat perbandingan dengan apa yang saya lihat di pasar malam pada hari ini, rasanya kata-kata mereka itu ada betulnya. Nampaknya golongan pengguna sudah semakin tertekan dengan kos sara hidup dan sudah hilang kuasa beli mereka.  

Tambahan pula pada ketika ini gaji pekerja swasta dan pekerja kilang pun dah semakin cepat 'keringnya' walaupun baru masuk minggu pertama bulan Oktober.  Duit BRIM yang diterima pada bulan September lepas pun mungkin sudah tidak berbaki lagi. Manakala gaji kakitangan kerajaan juga sudah dalam keadaan 'nazak' kerana mereka menerima gaji lebih awal berbanding pekerja swasta dan pekerja kilang. Gaji penjawat awam biasanya diterima pada setiap minggu ke tiga  akhir bulan.  

Keadaan ini burukkan lagi  dengan pengumuman oleh kerajaan untuk menaikkan harga  petrol pada awal bulan ini.  Ini memaksa golongan pengguna lebih berjimat. Mungkin inilah salah satu faktor mengapa ramai yang tidak lagi mengunjugi pasar malam. Malah aktiviti makan di luar bersama keluarga juga turut dihadkan.

Sambil melewati beberapa gerai yang 'tidak berpelanggan', saya mula terfikir sendiri. Bolehkah  peniaga-peniaga ini meneruskan kesinambungan perniagaan mereka ? Mampukah mereka untuk terus bertahan dalam suasana suram seperti sekarang ini? 
Cukupkah hasil jualan mereka menampung perbelanjaan harian?

Persoalan ini timbul dalam pemikiran saya kerana 'keadaan semasa' atau lebih tepat lagi 'situasi ekonomi semasa' juga merupakan salah satu daripada faktor yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan.

Jika dibuat perbandingan, situasi semasa yang kita sedang lalui sekarang ini hampir sama dengan keadaan yang pernah dialami pada tahun 2008 dahulu. Nampaknya tanda-tanda ke arah itu sudah semakin jelas.

Nampaknya negara kita mungkin akan mengahadapi kesan akibat dari kegawatan ekonomi dunia sekali lagi. Tambahan pula negara-negara pengeksport minyak seperti Iran, Quait dan Arab Saudi sedang  mengalami kemelesetan sekarang ini. Begitu juga dengan Amarika Syarikat dan negara-negara Eropah. Jadi tidak mustahil negara kita juga bakal menerima 'kesan domino' ini. Cuma cepat dengan lambat saja.

Kepada peniaga yang ingin bertahan, langkah tertentu perlu diambil dengan segera. Mereka perlu membuat perubahan dengan mengkaji semula model dan strategi perniagaan yang sedang mereka praktiskan sekarang. Periksa sama ada ianya sesuai dengan keadaan persekitaran semasa atau pun tidak. Jika ianya masih releven, teruskan dengan strategi yang sedang anda praktiskan itu. Tetapi  jika tidak releven lagi, tukarlah strategi perniagaan anda itu dengan segera.

Ini adalah kerana kejayaan sesebuah perniagaan itu banyak bergantung kepada 'kesinambungan' di antara strategi yang anda praktiskan dengan persekitaran semasa. Atau dengan kata lain, strategi yang sedang anda pratiskan ini mesti mempunyai 'sinergy' dengan persekitaran semasa.Barulah perniagaan anda akan berjaya.

Malangnya ramai peniaga kecil bumiputra yang tidak mengandahkan perkara ini. Salah satu sebabnya ialah kerana kebanyakan peniaga kecil ini tidak mahir dalam ilmu  pengurusan.  Lantaran itu mereka lebih suka bertindak berdasarkan andaian semata-mata. Ramai di antara mereka yang berniaga secara 'trial and error'. Lebih mengharapka kepada nasib. Jika bernasib baik perniagaan mereka akan berjaya dan jika tidak berbasib baik, mereka redha dengan kegagalan yang diterima.

Malah tidak kurang  juga  dari kalangan mereka yang bertindak atau membuat keputusan mengikut  saranan dari sahabat atau 'mentor' yang mereka percayai tanpa membuat perancangan dan strategi. Mereka menganggap formula yang diberikan oleh rakan atau 'mentor' mereka itu berkesan walaupun mereka sedar bahawa perniagaan yang diusahakan oleh 'mentor' atau rakan mereka itu adalah berbeza  dengan  model perniagaan yang mereka sedang usahakan. 

Lantaran itu, sudah pasti strategi yang dilaksanakan oleh rakan atau 'mentor' mereka tidak berapa sesuai dilaksanakan dalam perniagaan mereka. Namun mereka tetap juga mengikutinya apa yang dicakapkan oleh rakan atau 'mentor' mereka itu tanpa membuat penialaian terlebih dahulu.

Kesannya, bukan saja perniagaan yang diusahakan itu tidak mampu menghadapi cabaran semasa, malah mereka pula yang menjadi salah seorang dari penyumbang kepada kenaikan dalam statistik kegagalan peniaga bumiputra di Malaysia.

Di sinilah pentingnya seseorang peniaga itu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan berkenaan pengurusan perniagaan dan strategi. Dengan melengkapkan diri dengan pengetahuan, seseorang peniaga itu dapat bertindak dengan lebih bijak  dalam apa jua situasi semasa. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi cabaran semasa.


Akhir kata, untuk berjaya dalam perniagaan, seseorang usahawan itu perlu mempunyai pengetahuan berkenaan pengurusan strategi. Namun, syarat utama  untuk membolehkan sesebuah strategi yang dipraktiskan itu berfungsi dengan berkesan ialah strategi tersebut perlu seiring dengan keadaan persekitaran semasa (Thompson & Strickland.,1996). Pelajarilah terlebih dahulu ilmu pengurusan strategi dan perniagaan sebelum anda terjun ke dunia perniagaan. Dengan adanya ilmu, anda mampu untuk menyesuaikan perniagaan anda dengan cabaran  semasa. 

Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi di entri akan datang. 

Jangan Membandingkan apa yang kita ada dengan apa yang orang lain miliki.. Hati akan rasa tenang dan bersyukur

Sesetengah dari kita suka merungut dan bertanya kenapa kita tidak dapat seperti apa yang kawan atau rakan kita dapat sedangkan kita de...