Monday, 28 March 2016

Kepentingan memantau persekitaran ( siri 3)Entri: 30
Teks: Usry Abdullah
Image: Google Image


Bertemu kembali kita dalam perbincangan berkenaan strategi pemasaran dan pengurusan perniagaan. Kita masih lagi meneruskan perbincangan tentang kepentingan membuat analisis persekitaran kepada peniaga yang sedang menjalankan perniagaan atau kepada bakal usahawan yang akan membuka perniagaan sendiri.

Dalam entri yang lepas, kita telah membincangkan bagaimana sesebuah entiti perniagaan itu tidak boleh berdiri dengan sendiri. Ia perlu berinteraksi dengan keadaan persekitaran untuk menjamin kesinambungan atau kelangsungan perniagaan tersebut. Malangnya keadaan persekitaran  pula sentiasa berubah-ubah  mengikut faktor-faktor tertentu. Kesan dari perubahan yang berlaku ke atas persekitaran ini kemudiannya akan memberi implikasi kepada perniagaan tadi, sama ada implikasi itu berbentuk positif ataupun pun negatif. 

Oleh itu, aktiviti memantau persekitaran adalah penting  kepa usahawan atau bakal usahawan (Barksdale & Lund.,2008). Dengan memantau  perubahan  persekitaran perniagaan secara berterusan dan berkala, usahawan itu akan dapat membuat tindakan yang sepatutnya bagaimana untuk menyesuaikan perniagaan  beliau mengikut perubahan  yang berlaku. Sekiranya beliau gagal bertindak atau tersilap membuat tindakan atau bertindak dengan tidak mengikut arus perubahan yang berlaku, perniagaan yang dijalankan beliau akan kehilangan daya saing dan seterusnya akan menyebabkan perniagaan itu boleh terkeluar dari pasaran.

Antara tindakan yang boleh dilakukan oleh usahawan jika terjadinya sebarang perubahan ke atas persekitaran perniagaan yang beliau sertai ialah dengan membuat pegubahsuian, sama ada dengan menukar strategi dan taktik yang sedang dipraktiskan atau pun  membuat perubahan terhadap barisan produk yang dijual sebagaimana yang telah  dibincang dalam entri sebelum ini. Tujuannya ialah supaya perniagaan beliau sentiasa 'fit' dengan keadaan persekitaran tersebut dan dengan ini perniagaan beliau  tidak terjejas. Persekitaran perniagaan boleh digambarkan atau dibahagikan kepada tiga bahagian atau lapisan  seperti gambarajah di bawah iaitu:
1. Persekitaran dalaman
2. Persekitaran mikro
3. Persekitaran Makro


Gambarajah Persekitaran perniagaan (google image)
Mari kita kenali persekitaran ini mengikut lapisan demi lapisan atau kategoro demi kategori.


1) Lapisan yang paling dalam sekali adalah persekitaran yang paling rapat atau paling dekat dengan anda. Lapisan tersebut dinamakan persekitaran dalaman syarikat (yang berlabel The organization).  Sebarang perubahan yang berlaku dalam persekitaran dalaman syarikat ini akan 'memberi kesan serta-merta'  kepada kelancaran operasi perniagaan anda  (Rothaermal., 2013 dan  Friend & Zehle.,2004).  Oleh itu anda perlu bertindak dengan segera untuk memperbaikinya.

Persekitaran dalaman  ini  terdiri daripada apa yang anda atau syarikat anda miliki seperti  kecekapan pekerja anda, kebolehan anda dalam membuat keputusan, semangat keusahawanan, daya kretiviti, jumlah modal dan sumber bahan mentah. Kesemua elemen ini akan menentukan kemampuan anda  untuk melaksana strategi dan taktik di dalam perniagaan yang anda usahakan. 

Contohnya, katakan seorang pekerja yang anda percayai tiba-tiba memberitahu yang beliau ingin berhenti secara mengejut. Ia boleh menyebabkan operasi perniagaan anda terganggu. Jika sebelum ini anda banyak bergantung kepada beliau, sekarang anda terpaksa membuat kesemua tugas yang beliau tinggalkan itu sendirian. Oleh itu anda perlu bertindak segera dengan mencari pekerja baru yang berkelayakan supaya kelancaran perniagaan anda tidak terganggu.


2) Lapisan kedua yang letaknya di luar organisasi pula dikenali sebagai persekitaran mikro atau persekitaran industri. 
Ia adalah persekitaran luar pejabat atau kedai anda. Ia boleh diibaratkan seperti persekitaran sebuah pekan, bandar atau  kampung tempat syarikat atau kedai anda beroperasi. Di dalam bandar atau pekan tersebut adanya  pelanggan-pelanggan anda, pesaing anda dan syarikat yang membekal bahan mentah untuk anda beroperasi. 
Sebarang perubahan yang berlaku dalam persekitaran  ini akan memberi kesan segera kepada perniagaan anda (biasanya dalam tempoh 1 - 2 minggu dari terjadinya perubahan tersebut, perniagaan anda pun mula merasai akan kesannya). 

Katakan anda seorang penjual ikan di sebuah pasar harian di pekan anda. Hari ini anda dapati harga ikan yang dibekalkan oleh pembekal/pemborong kepada anda adalah lebih mahal sedikit berbanding harga yang anda beli  semalam dan hari-hari sebelumnya.

Di sini anda mempunyai dua  pilihan. Pilihan pertama ialah, anda masih menjual ikan tersebut mengikut harga lama dan  sedia untuk 'menyerap' kenaikan harga yang anda beli dari pembekal tadi. Manakala pilihan kedua pula ialah anda menaikkan harga ikan yang akan dijual kepada pelanggan anda seiring dengan kenaikan harga pasaran. 

Dalam situasi ini ia memerlukan anda bijak dalam membuat keputusan. Kedua-dua pilihan tersebut akan memberi implikasi  yang tersendiri kepada perniagaan anda. Namun, nak tak nak anda tidak terpaksa membuat keputusan kerana  dikhuatiri keuntungan perniagaan anda akan terjejas. Inilah senario yang menunjukkan bahawa persekitaran industri mempengaruhi perniagaan anda. Oleh itu anda perlu membuat keputusan yang sesuai untuk menjamin kesinambungan perniagaan yang anda usahakan itu.

3) Akhir sekali ialah lapisan yang berada paling luar atau paling jauh dari syarikat atau perniagaan anda. Lapisan ini dinamakan persekitaran makro atau persekitaran am. 

Persekitaran makro atau persekitaran am  terletak paling jauh dari syarikat anda. Jika syarikat anda beroperasi di sebuah bandar atau daerah, persekitaran am ini bolehlah diibaratkan seperti persekitaran negara atau negeri tempat anda menjalankan perniagaan.
Sebarang perubahan  yang berlaku kepada persekitaran makro ini akan mengambil tempoh yang agak lama sebelum ia memberi kesan kepada kestabilan perniagaan anda. (mungkin 2-3 bulan selepas berlaku perubahan dalam persekitaran am ini baru syarikat atau perniagaan anda dapat merasa akan kesannya).  Namun begitu anda tetap kena membuat persediaan untuk membuat perubahan sekiranya perlu supaya perubahan dalam persekitaran am ini tidak mengganggu kelancaran perniagaan yang anda sedang jalankan.

Inilah persekitaran-persekitaran perniagaan yang perlu anda beri pemerhatian. Sebarang perubahan ke atas persekitaran ini akan memberi kesan kepada kelangsungan perniagaan anda sama ada untuk jangka pendek atau jangka panjang. Oleh itu sebagai seorang peniaga, anda perlu bijak membuat analsis ke atas persekitaran-persekitaran ini dan seterusnya membuat perubahan yang sesuai supaya perniagaan anda tidak mengalami masalah.

Begitu juga kepada anda yang sedang merancang untuk membuka perniagaan sendiri. Anda juga perlu bersikap realistik dan sedar bahawa sebarang perubahan yang berlaku kepada ketiga-tiga persekitaran perniagaan yang dibincangkan tadi juga akan memberi kesan kepada perniagaan yang bakal anda usahakan nanti. Oleh itu, mempelajari kaedah membuat analisis persekitaran ini sebelum anda membuka perniagaan yang dihajati adalah perlu kerana ia dapat membantu anda mengenal pasti sama ada perniagaan yang  bakal anda usahakan itu mampu bersaing ataupun tidak. Ia juga dapat memberi anda  gambaran sama ada perniagaan yang bakal anda usahakan itu berpeluang untuk maju atau sebaliknya.  

Untuk mendapatkan maklumat  berkenaan perubahan-perubahan yang berlaku ke atas persekitaran ini, anda boleh  mendapatkan info-info terkini dengan menonton berita-berita  ekonomi di televisyen, membaca surat khabar, membaca journal dan ‘news letter’ yang dikeluarkan oleh broker-broker saham ataupun melayari laman web tertentu di internet. Malah, anda  juga boleh mendapatkan maklumat dengan lebih lengkap berkenaan perubahan persekitaran industri  ini dari pembekal, pemborong atau pun perunding perniagaan.


Langkah-langkah bagaimana membuat pemantauan ke atas persekitaran industri dan apakah elemen yang perlu diberi perhatian ketika membuat analisis persekitaran ini serta bagaimana untuk  mengira wajaran bagi  mengetahui  sama ada perniagaan anda itu  berdaya saing atau tidak, anda boleh pelajarinya dari buku ‘Jom Bisness!’ 


Jumpa lagi dalam entri yang akan datang.

No comments:

Post a Comment

Jangkaan Ekonomi Negara untuk Suku Kedua 2017 dan Kesan Kepada Peniaga kecil.

Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.6% pada suku pertama tahun ini dan melebihi jangkaan awal kerajaan iaitu 4.8%. ...