Kesan ketidak tentuan ekonomi kepada perniagaan

Ketidaktentuan ekonomi akan mempengaruhi keupayaan kerajaan sewaktu mereka merancang belanjawan atau bajet tahunan.  Ini seterusnya ...